Z. Xia - Y. He 0 - 2, 25.04.2016 - An-Ning (China), Clay