Frydek-Mistek - Prostejov ? - ?, 03.09.2019 - Club Friendly