Voronezh - HC Rostov ? - ?, 01.09.2019 - Club Friendly