Chomutov - Yekaterinburg ? - ?, 28.07.2017 - Club Friendly