Chomutov - Nizhny Novgorod ? - ?, 17.08.2016 - Club Friendly