V. Tomecek

Goals

Olomouc - Trinec 5 - 2, 01.02.2019
Liberec - Olomouc 4 - 3, 06.10.2018
Olomouc - Vitkovice 2 - 0, 28.09.2018
Chomutov - Kometa Brno 3 - 2, 29.10.2017
Karlovy Vary - Olomouc 6 - 2, 2 goals, 19.03.2017
Karlovy Vary - Pardubice 7 - 2, 17.03.2017
Karlovy Vary - Zlin 6 - 4, 10.03.2017
Karlovy Vary - Sparta Prague 3 - 1, 28.02.2017
Karlovy Vary - Vitkovice 3 - 5, 15.02.2017
Karlovy Vary - Zlin 7 - 4, 3 goals, 16.10.2016
Pardubice - Karlovy Vary 5 - 3, 2 goals, 04.10.2016
Karlovy Vary - Litvinov 1 - 3, 02.10.2016
Olomouc - Karlovy Vary 1 - 2, 18.08.2016
Jihlava - Karlovy Vary 3 - 4, 15.08.2016
Karlovy Vary - Litvinov 4 - 1, 11.08.2016
Karlovy Vary - Kladno 3 - 3, 09.08.2016
Karlovy Vary - Litvinov 3 - 2, 05.04.2016
Karlovy Vary - Litvinov 4 - 3, 17.01.2016

Penalty goals

Plzen - Olomouc 8 - 1, 18.03.2019
Chomutov - Olomouc 5 - 3, 08.03.2019
Olomouc - Mlada Boleslav 3 - 1, 01.03.2019
Kometa Brno - Olomouc 3 - 3, 08.01.2019
Olomouc - Liberec 2 - 2, 2 penalty goals, 23.11.2018
Olomouc - Sparta Prague 2 - 4, 05.10.2018
Trinec - Olomouc 2 - 3, 2 penalty goals, 16.09.2018
Chomutov - Zlin 2 - 0, 07.01.2018
Jihlava - Chomutov 3 - 3, 27.10.2017
Chomutov - Zlin 1 - 4, 13.10.2017
Chomutov - Plzen 1 - 4, 2 penalty goals, 29.09.2017
Karlovy Vary - Ceske Budejovice 1 - 0, 23.04.2017
Zlin - Karlovy Vary 2 - 3, 2 penalty goals, 21.03.2017
Mlada Boleslav - Karlovy Vary 1 - 0, 17.02.2017
Pardubice - Karlovy Vary 2 - 3, 06.01.2017
Karlovy Vary - Kometa Brno 4 - 2, 26.12.2016
Litvinov - Karlovy Vary 2 - 1, 18.11.2016
Karlovy Vary - Chomutov 4 - 3, 2 penalty goals, 21.10.2016

Penalties missed

Olomouc - Liberec 2 - 2, 2 penalties missed, 23.11.2018
Vitkovice - Karlovy Vary 2 - 2, 27.09.2016

Assists

Sparta Prague - Olomouc 4 - 6, 18.11.2018
Trinec - Olomouc 2 - 3, 2 assists, 16.09.2018
Chomutov - Pardubice 4 - 2, 21.01.2018
Chomutov - Plzen 1 - 4, 2 assists, 29.09.2017
Chomutov - Vitkovice 1 - 2, 22.09.2017
Karlovy Vary - Pardubice 4 - 4, 02.04.2017
Zlin - Karlovy Vary 2 - 3, 2 assists, 21.03.2017
Karlovy Vary - Olomouc 6 - 2, 2 assists, 19.03.2017
Karlovy Vary - Zlin 4 - 1, 2 assists, 15.01.2017
Karlovy Vary - Chomutov 4 - 3, 2 assists, 21.10.2016
Karlovy Vary - Olomouc 3 - 1, 16.09.2016
Litvinov - Karlovy Vary 3 - 2, 2 assists, 17.04.2016

Second assists

Olomouc - Litvinov 3 - 1, 16.11.2018
Ceske Budejovice - Karlovy Vary 3 - 4, 31.03.2017
Karlovy Vary - Zlin 4 - 1, 2 second assists, 15.01.2017
Mlada Boleslav - Karlovy Vary 1 - 4, 15.11.2016
Karlovy Vary - Vitkovice 5 - 4, 13.11.2016
Karlovy Vary - Zlin 7 - 4, 3 second assists, 16.10.2016