Metallurg Novokuznetsk - Voronezh ? - ?, 02.10.2019 - Vhl