SKA Neva St. Petersburg - Metallurg Novokuznetsk ? - ?, 23.09.2019 - Vhl