Metallurg Novokuznetsk - Tyumen ? - ?, 12.09.2019 - Vhl