Metallurg Novokuznetsk - Krasnoyarsk ? - ?, 08.09.2019 - Vhl