HC Rostov - Golden Dogs 6 - 13, 15.01.2019 - Nmhl

1/15/2019
06:16'
 
0 - 1
R. Kodzoyev (Goal)
Assist: V. Tsvetkov
06:32'
 
0 - 2
N. Kostikov (Goal)
Assist: D. Bystrov
11:56'
 
0 - 3
M. Sudin (Goal)
Assist: A. Danilov
12:11'
 
0 - 4
L. Doroshenko (Goal)
Assist: A. Ignatov
17:43'
 
0 - 5
D. Bystrov (Goal)
Assist: D. Alexeyev
2nd assist: L. Doroshenko
18:56'
 
0 - 6
M. Tashmatov (Goal)
Assist: Z. Yemelyanov
1st Period
 
0 - 6
 
00:32'
Powerplay
Assist: M. Zakiev
2nd assist: E. Bulguryan
1 - 6
 
07:08'
Powerplay
Assist: M. Zakiev
2 - 6
 
08:12'
L. Starshinov (Goal)
Assist: A. Loginov
3 - 6
 
09:08'
 
3 - 7
N. Mamchenkov (Goal)
Assist: V. Tsvetkov
13:34'
I. Gaidamaka (Goal)
Assist: M. Gaidamaka
2nd assist: K. Shaydullin
4 - 7
 
17:55'
 
4 - 8
Y. Kovalchuk (Goal)
Assist: D. Bystrov
2nd assist: N. Kostikov
19:25'
K. Shaydullin (Goal)
Assist: L. Starshinov
5 - 8
 
2nd Period
 
5 - 2
 
10:05'
E. Budnyak (Goal)
Assist: L. Starshinov
6 - 8
 
14:14'
 
6 - 9
A. Ignatov (Goal)
Assist: D. Bystrov
14:34'
 
6 - 10
A. Danilov (Goal)
Assist: M. Sudin
17:54'
 
6 - 11
V. Tsvetkov (Goal)
Assist: A. Ignatov
2nd assist: M. Sudin
18:30'
 
6 - 12
Y. Kovalchuk (Goal)
Powerplay
Assist: A. Ignatov
2nd assist: L. Doroshenko
19:36'
 
6 - 13
A. Ignatov (Goal)
Assist: V. Tsvetkov
3rd Period
 
1 - 5