Yekaterinburg - Lokomotiv Yaroslavl ? - ?, 01.10.2019 - Khl