Tractor Chelyabinsk - Lokomotiv Yaroslavl ? - ?, 29.09.2019 - Khl