Lokomotiv Yaroslavl - Podolsk ? - ?, 20.09.2019 - Khl