Lokomotiv Yaroslavl - Sochi ? - ?, 10.09.2019 - Khl