Amur Khabarovsk - Tractor Chelyabinsk ? - ?, 07.09.2019 - Khl