Lokomotiv Yaroslavl - Nizhny Novgorod ? - ?, 06.09.2019 - Khl