R. Psurny

Goals

Prerov - Benatky 7 - 1, 2 goals, 26.02.2019
Prerov - Poruba 3 - 3, 2 goals, 20.02.2019
Prerov - Kladno 6 - 2, 3 goals, 30.01.2019
Prerov - Prostejov 4 - 2, 2 goals, 26.01.2019
Prerov - Usti nad Labem 4 - 1, 2 goals, 20.01.2019
Prostejov - Prerov 2 - 2, 15.12.2018
Prerov - Kladno 3 - 2, 12.11.2018
Prerov - Prostejov 3 - 3, 2 goals, 31.10.2018
Prerov - Slavia Prague 5 - 0, 2 goals, 22.10.2018
Usti nad Labem - Prerov 2 - 3, 29.09.2018
Slavia Prague - Prerov 2 - 4, 2 goals, 10.09.2018
Prerov - Jihlava 5 - 4, 08.09.2018
Poruba - Prerov 7 - 3, 2 goals, 09.08.2018
Prerov - Mountfield HK 2 - 9, 2 goals, 02.08.2018
Litomerice - Prerov 4 - 6, 2 goals, 11.02.2018
Prerov - Vsetin 3 - 3, 3 goals, 27.01.2018
Prostejov - Prerov 6 - 4, 2 goals, 17.01.2018
Vsetin - Prerov 3 - 4, 2 goals, 09.12.2017
AZ Havirov - Prerov 4 - 5, 3 goals, 22.11.2017
Prerov - Slavia Prague 2 - 3, 20.11.2017
Prerov - Benatky 1 - 1, 2 goals, 04.10.2017
Kladno - Prerov 3 - 3, 3 goals, 30.09.2017
Prerov - Trebic 2 - 4, 23.09.2017
Kadan - Prerov 1 - 9, 3 goals, 13.09.2017
Ceske Budejovice - Prerov 5 - 4, 3 goals, 26.02.2017
Prerov - Prostejov 4 - 2, 2 goals, 21.02.2017
Prerov - Slavia Prague 1 - 2, 11.02.2017
Prerov - AZ Havirov 3 - 1, 04.02.2017
Frydek Mistek - Prerov 7 - 4, 21.01.2017
Prerov - Usti nad Labem 6 - 1, 2 goals, 26.10.2016
Frydek Mistek - Prerov 2 - 6, 22.10.2016
Most - Prerov 1 - 4, 15.10.2016
Prerov - Jihlava 2 - 1, 08.10.2016
Slavia Prague - Prerov 4 - 4, 2 goals, 06.10.2016
Prerov - Frydek Mistek 6 - 5, 3 goals, 14.09.2016
Prerov - Most 5 - 1, 2 goals, 09.09.2016
Prerov - Frydek Mistek 2 - 6, 25.08.2016
Prerov - Krakow 6 - 2, 09.08.2016
Litvinov - Jihlava 8 - 2, 24.04.2016
Karlovy Vary - Litvinov 5 - 3, 2 goals, 19.04.2016
Slavia Prague - Litvinov 3 - 4, 08.04.2016
Ceske Budejovice - Prerov 6 - 1, 29.02.2016
Prerov - Litomerice 3 - 3, 27.01.2016
Prerov - Jihlava 2 - 4, 23.01.2016
Prerov - Trebic 4 - 2, 16.01.2016
Kadan - Prerov 3 - 4, 2 goals, 13.01.2016

Penalties missed

Prerov - Poruba 3 - 3, 2 penalties missed, 20.02.2019
Poruba - Prerov 1 - 1, 2 penalties missed, 07.01.2019
Vsetin - Prerov 4 - 4, 2 penalties missed, 28.08.2018
Prerov - Vsetin 3 - 3, 3 penalties missed, 27.01.2018
Prerov - Ceske Budejovice 2 - 2, 25.11.2017
Prerov - AZ Havirov 2 - 2, 2 penalties missed, 11.10.2017
Prerov - Benatky 1 - 1, 2 penalties missed, 04.10.2017
Kladno - Prerov 3 - 3, 3 penalties missed, 30.09.2017
Slavia Prague - Prerov 4 - 4, 2 penalties missed, 06.10.2016
Litomerice - Prerov 1 - 1, 18.09.2016
Usti nad Labem - Prerov 2 - 2, 17.09.2016

Assists

Frydek-Mistek - Prerov 2 - 4, 2 assists, 18.02.2019
Prerov - Litomerice 3 - 1, 16.02.2019
Trebic - Prerov 2 - 1, 13.02.2019
Usti nad Labem - Prerov 3 - 5, 04.02.2019
Prerov - Kladno 6 - 2, 3 assists, 30.01.2019
Prerov - Usti nad Labem 4 - 1, 2 assists, 20.01.2019
Poruba - Prerov 1 - 1, 2 assists, 07.01.2019
Prerov - Ceske Budejovice 2 - 1, 12.12.2018
Prerov - Benatky 4 - 0, 2 assists, 01.12.2018
Prerov - Poruba 3 - 5, 26.11.2018
Prerov - Litomerice 4 - 2, 21.11.2018
Prerov - Prostejov 3 - 3, 2 assists, 31.10.2018
Prerov - Frydek-Mistek 5 - 3, 10.10.2018
Litomerice - Prerov 4 - 3, 2 assists, 06.10.2018
Prerov - Trebic 3 - 1, 2 assists, 03.10.2018
Kladno - Prerov 5 - 3, 24.09.2018
Prostejov - Prerov 1 - 4, 3 assists, 19.09.2018
Slavia Prague - Prerov 2 - 4, 2 assists, 10.09.2018
Poruba - Prerov 7 - 3, 2 assists, 09.08.2018
Slavia Prague - Prerov 2 - 1, 28.02.2018
Litomerice - Prerov 4 - 6, 2 assists, 11.02.2018
Usti nad Labem - Prerov 1 - 1, 02.02.2018
Prostejov - Prerov 6 - 4, 2 assists, 17.01.2018
Prerov - Litomerice 8 - 3, 2 assists, 04.01.2018
Prerov - Trebic 4 - 0, 18.12.2017
Vsetin - Prerov 3 - 4, 2 assists, 09.12.2017
Kadan - Prerov 1 - 2, 02.12.2017
Prerov - Prostejov 4 - 1, 29.11.2017
AZ Havirov - Prerov 4 - 5, 3 assists, 22.11.2017
Prerov - AZ Havirov 2 - 2, 2 assists, 11.10.2017
Kladno - Prerov 3 - 3, 3 assists, 30.09.2017
Prerov - Usti nad Labem 7 - 4, 25.09.2017
Prerov - Frydek Mistek 1 - 3, 16.09.2017
Kadan - Prerov 1 - 9, 3 assists, 13.09.2017
Prerov - Prostejov 2 - 0, 2 assists, 09.09.2017
Ceske Budejovice - Prerov 3 - 2, 27.02.2017
Ceske Budejovice - Prerov 5 - 4, 3 assists, 26.02.2017
Prerov - Prostejov 4 - 2, 2 assists, 21.02.2017
Prostejov - Prerov 4 - 2, 17.02.2017
Prostejov - Prerov 2 - 4, 16.02.2017
Benatky - Prerov 3 - 2, 06.02.2017
Prostejov - Prerov 3 - 5, 28.01.2017
Prerov - Litomerice 4 - 1, 29.10.2016
Prerov - Kadan 3 - 2, 19.10.2016
Prerov - Kladno 4 - 0, 2 assists, 03.10.2016
AZ Havirov - Prerov 2 - 3, 01.10.2016
Ceske Budejovice - Prerov 3 - 1, 26.09.2016
Prerov - Prostejov 2 - 3, 24.09.2016
Prerov - Frydek Mistek 6 - 5, 3 assists, 14.09.2016
Kadan - Prerov 5 - 3, 2 assists, 12.09.2016
Prerov - Most 5 - 1, 2 assists, 09.09.2016
Slavia Prague - Prerov 4 - 3, 3 assists, 09.01.2016

Second assists

Prerov - Kladno 2 - 8, 05.03.2019
Frydek-Mistek - Prerov 2 - 4, 2 second assists, 18.02.2019
Prerov - Kladno 6 - 2, 3 second assists, 30.01.2019
Kadan - Prerov 1 - 6, 28.01.2019
Prerov - Frydek-Mistek 3 - 4, 05.01.2019
Prerov - Kadan 8 - 2, 17.12.2018
AZ Havirov - Prerov 2 - 1, 14.11.2018
Ceske Budejovice - Prerov 3 - 1, 27.10.2018
Prerov - AZ Havirov 6 - 3, 26.09.2018
Vsetin - Prerov 4 - 4, 2 second assists, 28.08.2018
Prerov - Zlin 1 - 4, 16.08.2018
Benatky - Prerov 3 - 2, 10.02.2018
Prerov - Vsetin 3 - 3, 3 second assists, 27.01.2018
Prerov - Frydek Mistek 3 - 1, 05.12.2017
AZ Havirov - Prerov 4 - 5, 3 second assists, 22.11.2017
Frydek Mistek - Prerov 3 - 1, 21.10.2017
Ceske Budejovice - Prerov 5 - 4, 3 second assists, 26.02.2017
Prerov - Ceske Budejovice 1 - 3, 30.01.2017
Prerov - Litomerice 2 - 3, 25.01.2017
Prerov - Kladno 4 - 0, 2 second assists, 03.10.2016
Kadan - Prerov 5 - 3, 2 second assists, 12.09.2016