O. Havlicek

Goals

Strasbourg - Lyon 3 - 4, 24.02.2019
Bordeaux - Strasbourg 1 - 4, 22.02.2019
Strasbourg - Nice 2 - 6, 2 goals, 25.01.2019
Grenoble - Strasbourg 6 - 2, 22.01.2019
Strasbourg - Mulhouse 3 - 7, 2 goals, 15.01.2019
Strasbourg - Anglet 2 - 4, 30.12.2018
Strasbourg - Bordeaux 5 - 3, 2 goals, 21.12.2018
Dunkerque Corsaires - Strasbourg 3 - 5, 18.12.2018
Strasbourg - Gap 4 - 2, 04.12.2018
Strasbourg - Angers 3 - 3, 2 goals, 23.11.2018
Strasbourg - Gap 5 - 6, 3 goals, 13.11.2018
Strasbourg - Anglet 3 - 2, 2 goals, 12.10.2018
Strasbourg - Amiens 2 - 3, 14.09.2018
Amiens - Strasbourg 5 - 1, 09.09.2018
Kadan - Usti nad Labem 6 - 4, 21.02.2018
Litvinov - Kometa Brno 1 - 4, 12.01.2018
Benatky - Kadan 7 - 3, 27.12.2017
Most - AZ Havirov 2 - 2, 6 goals, 23.02.2017
Most - Slavia Prague 4 - 2, 30.01.2017
Prostejov - Most 7 - 3, 18.01.2017
Litvinov - Sparta Prague 3 - 2, 08.01.2017
Trebic - Most 4 - 3, 28.12.2016
Most - Kladno 3 - 6, 10.12.2016
Most - Benatky 3 - 2, 2 goals, 05.12.2016
Most - Usti nad Labem 3 - 3, 2 goals, 07.09.2016
Karlovy Vary - Litvinov 4 - 1, 11.08.2016
Litvinov - Plzen 2 - 2, 04.08.2016
Litvinov - Slavia Prague 4 - 2, 29.03.2016
Trebic - Most 1 - 5, 09.03.2016
Most - Benatky 4 - 2, 02.03.2016
Sumperk - Most 2 - 1, 24.02.2016
Benatky - Most 4 - 1, 20.02.2016
Litomerice - Most 2 - 2, 2 goals, 17.02.2016
Prostejov - Most 2 - 1, 27.01.2016
Sumperk - Most 2 - 3, 2 goals, 16.01.2016
Most - Usti nad Labem 2 - 2, 2 goals, 13.01.2016

Penalty goals

Mountfield HK - Litvinov 7 - 3, 21.01.2018
Litvinov - Plzen 4 - 5, 2 penalty goals, 14.01.2018
Litvinov - Pardubice 1 - 2, 05.01.2018

Penalties missed

Most - AZ Havirov 2 - 2, 6 penalties missed, 23.02.2017
Litomerice - Most 2 - 2, 2 penalties missed, 08.02.2017
Most - Usti nad Labem 3 - 3, 2 penalties missed, 07.09.2016
Most - Benatky 4 - 4, 2 penalties missed, 18.08.2016
Litomerice - Most 2 - 2, 2 penalties missed, 17.02.2016

Assists

Anglet - Strasbourg 6 - 3, 19.03.2019
Strasbourg - Lyon 4 - 7, 15.03.2019
Strasbourg - Anglet 2 - 3, 2 assists, 12.03.2019
Rouen - Strasbourg 7 - 3, 27.01.2019
Strasbourg - Rouen 2 - 8, 04.01.2019
Amiens - Strasbourg 5 - 1, 26.12.2018
Strasbourg - Nice 3 - 5, 21.10.2018
Angers - Strasbourg 5 - 2, 2 assists, 09.10.2018
Gap - Strasbourg 6 - 4, 2 assists, 02.10.2018
Strasbourg - Mulhouse 4 - 1, 2 assists, 21.09.2018
Ceske Budejovice - Kadan 8 - 1, 31.01.2018
Kadan - AZ Havirov 2 - 4, 29.01.2018
AZ Havirov - Kadan 3 - 2, 18.12.2017
Litvinov - Usti nad Labem 6 - 3, 01.08.2017
Most - Litomerice 5 - 2, 01.03.2017
Kadan - Most 4 - 3, 3 assists, 27.02.2017
Most - Kadan 6 - 3, 22.02.2017
Most - Trebic 3 - 1, 04.02.2017
Most - Kadan 3 - 2, 2 assists, 04.01.2017
Usti nad Labem - Most 4 - 1, 12.10.2016
Most - Litomerice 1 - 4, 09.01.2016

Second assists

Lyon - Strasbourg 8 - 7, 2 second assists, 22.03.2019
Strasbourg - Anglet 2 - 3, 2 second assists, 12.03.2019
Strasbourg - Amiens 3 - 5, 12.02.2019
Anglet - Strasbourg 5 - 4, 01.02.2019
Strasbourg - Chamonix Mont-Blanc 3 - 4, 28.12.2018
Strasbourg - Angers 3 - 3, 2 second assists, 23.11.2018
Strasbourg - Gap 5 - 6, 3 second assists, 13.11.2018
Mulhouse - Strasbourg 5 - 4, 26.10.2018
Angers - Strasbourg 5 - 2, 2 second assists, 09.10.2018
Gap - Strasbourg 6 - 4, 2 second assists, 02.10.2018
Strasbourg - Mulhouse 4 - 1, 2 second assists, 21.09.2018
Karlovy Vary - Kadan 5 - 2, 2 second assists, 24.02.2018
Kadan - Vsetin 2 - 5, 14.02.2018
Kadan - Benatky 3 - 5, 07.02.2018
Litvinov - Plzen 4 - 5, 2 second assists, 14.01.2018
Kadan - Slavia Prague 3 - 2, 09.12.2017
Kadan - Prerov 1 - 2, 02.12.2017
Kadan - Most 4 - 3, 3 second assists, 27.02.2017
AZ Havirov - Most 7 - 2, 25.02.2017
Litomerice - Most 2 - 2, 2 second assists, 08.02.2017
Kladno - Most 6 - 2, 2 second assists, 28.01.2017
Most - AZ Havirov 2 - 4, 25.01.2017
Usti nad Labem - Most 5 - 2, 11.01.2017
AZ Havirov - Most 5 - 2, 07.12.2016
Most - Kadan 3 - 2, 05.10.2016
Most - Benatky 2 - 1, 17.09.2016
Most - Prostejov 3 - 4, 12.09.2016
Most - Benatky 4 - 4, 2 second assists, 18.08.2016
Sumperk - Most 2 - 3, 2 second assists, 16.01.2016