I. Kaznadey

Goals

Yunost Minsk - Molodechno 5 - 4, 23.02.2019
Belarus U20 - Molodechno 0 - 9, 13.11.2018
Belarus U20 - Molodechno 3 - 4, 20.10.2018
Molodechno - Neman Grodno 3 - 2, 02.10.2018
Soligorsk - Molodechno 2 - 1, 20.09.2018
Bytom - Tychy 3 - 7, 01.03.2018
Tychy - Jastrzebie 4 - 0, 04.02.2018
Bytom - Tychy 1 - 7, 2 goals, 28.01.2018
Janow - Tychy 0 - 12, 26.01.2018
Katowice - Tychy 2 - 4, 2 goals, 08.10.2017
PZHL Katowice U20 - Tychy 1 - 12, 2 goals, 03.10.2017
MMKS Podhale - Tychy 3 - 5, 22.09.2017
Krakow - Tychy 3 - 7, 13.09.2017
Zhlobin - Neman Grodno 2 - 4, 2 goals, 17.11.2016
Yunost Minsk - Neman Grodno 2 - 3, 10.03.2016

Assists

Soligorsk - Molodechno 4 - 5, 09.04.2019
Molodechno - Yunost Minsk 2 - 3, 23.03.2019
Molodechno - Gomel 4 - 3, 07.03.2019
Molodechno - Lida 5 - 3, 2 assists, 02.03.2019
Molodechno - Soligorsk 2 - 7, 26.02.2019
Yunost Minsk - Molodechno 4 - 1, 02.11.2018
Bytom - Tychy 1 - 7, 2 assists, 28.01.2018
Tychy - Jastrzebie 2 - 2, 27.12.2017
Bytom - Tychy 2 - 3, 29.10.2017
Tychy - Narva 11 - 0, 2 assists, 21.10.2017
Janow - Tychy 3 - 6, 15.10.2017
Jastrzebie - Tychy 1 - 4, 2 assists, 19.09.2017
Zhlobin - Neman Grodno 2 - 6, 03.12.2016
Zhlobin - Neman Grodno 2 - 4, 2 assists, 17.11.2016
Brest - Neman Grodno 3 - 16, 3 assists, 24.09.2016
Neman Grodno - Zhlobin 4 - 2, 15.09.2016
Neman Grodno - Molodechno 3 - 4, 02.03.2016

Second assists

Molodechno - Belarus U20 3 - 3, 22.01.2019
Molodechno - Gomel 3 - 1, 07.12.2018
Molodechno - Lida 4 - 1, 22.11.2018
Molodechno - Gomel 4 - 2, 2 second assists, 16.10.2018
Molodechno - Lida 7 - 3, 04.10.2018
Tychy - Krakow 6 - 2, 21.01.2018
Tychy - Narva 11 - 0, 2 second assists, 21.10.2017
Katowice - Tychy 2 - 4, 2 second assists, 08.10.2017
PZHL Katowice U20 - Tychy 1 - 12, 2 second assists, 03.10.2017
Jastrzebie - Tychy 1 - 4, 2 second assists, 19.09.2017
Neman Grodno - Yunost Minsk 2 - 0, 29.03.2017
Neman Grodno - Molodechno 5 - 5, 08.12.2016
Brest - Neman Grodno 3 - 16, 3 second assists, 24.09.2016