P. Husak

Goals

Frydek-Mistek - Vsetin 4 - 3, 3 goals, 02.02.2019
Litomerice - Frydek-Mistek 1 - 3, 2 goals, 15.12.2018
Frydek-Mistek - Kadan 6 - 3, 17.10.2018
Nove Zamky - Nitra 3 - 3, 09.02.2018
Prostejov - Usti nad Labem 4 - 3, 06.01.2018
Benatky - Usti nad Labem 4 - 6, 2 goals, 21.10.2017
Usti nad Labem - Kadan 9 - 2, 2 goals, 11.10.2017
AZ Havirov - Usti nad Labem 4 - 8, 3 goals, 04.10.2017
Torun - PZHL Sosnowiec U20 12 - 2, 22.12.2016
Prostejov - Usti nad Labem 3 - 5, 2 goals, 07.12.2016
Janow - Torun 2 - 4, 15.03.2016

Penalties missed

Trebic - Frydek-Mistek 2 - 2, 23.01.2019
Poruba - Frydek-Mistek 1 - 1, 18.08.2018
Usti nad Labem - Kladno 3 - 3, 28.10.2017

Assists

Benatky - Frydek-Mistek 1 - 5, 2 assists, 11.02.2019
Frydek-Mistek - Vsetin 4 - 3, 3 assists, 02.02.2019
AZ Havirov - Frydek-Mistek 2 - 4, 16.01.2019
Frydek-Mistek - Kadan 5 - 1, 13.01.2019
Jihlava - Frydek-Mistek 3 - 4, 29.12.2018
Frydek-Mistek - AZ Havirov 3 - 7, 08.12.2018
Poruba - Frydek-Mistek 2 - 3, 12.11.2018
Frydek-Mistek - Litomerice 4 - 2, 31.10.2018
Frydek-Mistek - Ceske Budejovice 2 - 5, 13.10.2018
Prerov - Frydek-Mistek 5 - 3, 10.10.2018
Torun - Frydek-Mistek 5 - 4, 17.08.2018
Frydek-Mistek - Slovakia U20 8 - 1, 15.08.2018
Nove Zamky - Poprad 2 - 1, 06.03.2018
Poprad - Nove Zamky 3 - 3, 26.01.2018
Usti nad Labem - Slavia Prague 2 - 5, 27.12.2017
Usti nad Labem - Vsetin 1 - 4, 29.11.2017
Prerov - Usti nad Labem 3 - 1, 30.10.2017
Vsetin - Usti nad Labem 7 - 2, 15.10.2017
Frydek Mistek - Usti nad Labem 5 - 5, 2 assists, 14.10.2017
Usti nad Labem - Kadan 9 - 2, 2 assists, 11.10.2017
Prostejov - Usti nad Labem 3 - 2, 09.10.2017
Prerov - Usti nad Labem 7 - 4, 25.09.2017
Prostejov - Usti nad Labem 3 - 5, 2 assists, 07.12.2016
Ceske Budejovice - Usti nad Labem 8 - 2, 02.11.2016
Usti nad Labem - Trebic 4 - 1, 08.10.2016
Torun - PZHL Sosnowiec U20 7 - 2, 30.09.2016
Usti nad Labem - AZ Havirov 3 - 1, 28.09.2016
Prostejov - Benatky 6 - 2, 13.01.2016

Second assists

Kadan - Frydek-Mistek 3 - 6, 26.02.2019
Benatky - Frydek-Mistek 1 - 5, 2 second assists, 11.02.2019
Frydek-Mistek - Vsetin 4 - 3, 3 second assists, 02.02.2019
Poruba - Frydek-Mistek 2 - 5, 30.01.2019
Frydek-Mistek - Litomerice 5 - 2, 26.01.2019
Frydek-Mistek - Ceske Budejovice 3 - 5, 07.01.2019
Litomerice - Frydek-Mistek 1 - 3, 2 second assists, 15.12.2018
Frydek-Mistek - Trebic 3 - 2, 13.12.2018
Kadan - Frydek-Mistek 1 - 8, 2 second assists, 01.12.2018
Frydek-Mistek - Usti nad Labem 6 - 2, 30.10.2018
Frydek-Mistek - Slavia Prague 5 - 6, 06.10.2018
Nitra - Nove Zamky 4 - 1, 16.03.2018
Usti nad Labem - Kadan 1 - 3, 10.01.2018
Usti nad Labem - Karlovy Vary 1 - 3, 09.12.2017
Usti nad Labem - Prostejov 1 - 9, 20.11.2017
Slavia Prague - Usti nad Labem 8 - 1, 04.11.2017
Litomerice - Usti nad Labem 1 - 3, 01.11.2017
Frydek Mistek - Usti nad Labem 5 - 5, 2 second assists, 14.10.2017
AZ Havirov - Usti nad Labem 4 - 8, 3 second assists, 04.10.2017
Usti nad Labem - Slavia Prague 1 - 2, 30.09.2017
Usti nad Labem - Prostejov 3 - 2, 29.10.2016
Frydek Mistek - Usti nad Labem 7 - 6, 12.09.2016