A. Nikulin

Goals

Sochi - Podolsk 3 - 2, 2 goals, 11.02.2019
Podolsk - Lokomotiv Yaroslavl 4 - 3, 05.11.2018
Podolsk - Kunlun 1 - 2, 03.11.2018
Spartak Moscow - Podolsk 3 - 3, 26.08.2018
Bolzano - Podolsk 2 - 3, 12.08.2018
Podolsk - Tractor Chelyabinsk 4 - 5, 20.02.2018
Podolsk - Lada 5 - 1, 2 goals, 09.01.2018
Nizhny Novgorod - Podolsk 4 - 1, 07.12.2017
Podolsk - Kunlun 2 - 1, 2 goals, 01.12.2017
Slovan Bratislava - Podolsk 4 - 5, 3 goals, 21.11.2017
Podolsk - Niznekamsk 1 - 1, 17.11.2017
Podolsk - Lokomotiv Yaroslavl 2 - 4, 2 goals, 27.10.2017
Podolsk - Dyn. Moscow 1 - 5, 21.10.2017
Lada - Podolsk 3 - 1, 16.10.2017
Slovan Bratislava - Podolsk 4 - 3, 27.09.2017
Jokerit - Podolsk 5 - 2, 25.09.2017
Amur Khabarovsk - Podolsk 3 - 5, 2 goals, 19.09.2017
Podolsk - SKA St. Petersburg 2 - 6, 25.02.2017
Avangard Omsk - Podolsk 3 - 2, 05.01.2017
Cherepovets - Podolsk 4 - 2, 2 goals, 20.12.2016
Cherepovets - Podolsk 3 - 4, 10.12.2016
CSKA Moscow - Podolsk 5 - 2, 08.12.2016
Podolsk - Barys Nur-Sultan 4 - 2, 2 goals, 02.12.2016
Metallurg Magnitogorsk - Podolsk 5 - 4, 2 goals, 25.11.2016
Podolsk - Dyn. Moscow 3 - 3, 3 goals, 15.11.2016
Vladivostok - Podolsk 3 - 3, 29.01.2016

Penalty goals

Yekaterinburg - Podolsk 1 - 1, 2 penalty goals, 02.02.2019
Podolsk - Nizhny Novgorod 0 - 6, 23.01.2019
Niznekamsk - Podolsk 1 - 2, 17.01.2019
Podolsk - Dyn. Moscow 5 - 3, 25.11.2017
Slovan Bratislava - Podolsk 4 - 5, 3 penalty goals, 21.11.2017
Sibir Novosibirsk - Podolsk 4 - 5, 3 penalty goals, 13.09.2017
Sp. Moscow - Podolsk 2 - 5, 24.12.2016
Podolsk - Din. Minsk 9 - 6, 3 penalty goals, 30.10.2016
Podolsk - Sp. Moscow 5 - 2, 15.09.2016

Penalties missed

Avangard Omsk - Podolsk 2 - 2, 01.11.2017

Assists

Sochi - Podolsk 3 - 2, 2 assists, 11.02.2019
Slovan Bratislava - Podolsk 2 - 3, 2 assists, 23.11.2018
Podolsk - Niznekamsk 3 - 1, 2 assists, 18.10.2018
Podolsk - Cherepovets 4 - 1, 2 assists, 16.10.2018
Podolsk - Sibir Novosibirsk 3 - 4, 30.09.2018
Podolsk - Barys Nur-Sultan 3 - 3, 26.09.2018
Podolsk - Slovan Bratislava 6 - 4, 2 assists, 15.09.2018
Podolsk - Slovan Bratislava 5 - 3, 27.02.2018
Podolsk - Tractor Chelyabinsk 1 - 2, 21.12.2017
Podolsk - Lokomotiv Yaroslavl 2 - 4, 2 assists, 27.10.2017
Podolsk - Sp. Moscow 5 - 3, 03.10.2017
Amur Khabarovsk - Podolsk 3 - 5, 2 assists, 19.09.2017
Vladivostok - Podolsk 3 - 4, 17.09.2017
Sibir Novosibirsk - Podolsk 4 - 5, 3 assists, 13.09.2017
SKA St. Petersburg - Podolsk 3 - 1, 21.02.2017
Medvescak Zagreb - Podolsk 3 - 5, 05.02.2017
Podolsk - Niznekamsk 2 - 5, 29.12.2016
Cherepovets - Podolsk 4 - 2, 2 assists, 20.12.2016
Podolsk - Barys Nur-Sultan 4 - 2, 2 assists, 02.12.2016
Tractor Chelyabinsk - Podolsk 3 - 2, 2 assists, 27.11.2016
Metallurg Magnitogorsk - Podolsk 5 - 4, 2 assists, 25.11.2016
Podolsk - Dyn. Moscow 3 - 3, 3 assists, 15.11.2016
Podolsk - Cherepovets 4 - 0, 13.11.2016
Podolsk - Din. Minsk 9 - 6, 3 assists, 30.10.2016
Podolsk - Sibir Novosibirsk 3 - 2, 23.09.2016

Second assists

Yekaterinburg - Podolsk 1 - 1, 2 second assists, 02.02.2019
Podolsk - Cherepovets 5 - 3, 25.01.2019
SKA St. Petersburg - Podolsk 3 - 1, 13.01.2019
Slovan Bratislava - Podolsk 2 - 3, 2 second assists, 23.11.2018
Podolsk - Niznekamsk 3 - 1, 2 second assists, 18.10.2018
Podolsk - Cherepovets 4 - 1, 2 second assists, 16.10.2018
Podolsk - Slovan Bratislava 6 - 4, 2 second assists, 15.09.2018
Podolsk - Lada 5 - 1, 2 second assists, 09.01.2018
Podolsk - Kunlun 2 - 1, 2 second assists, 01.12.2017
Slovan Bratislava - Podolsk 4 - 5, 3 second assists, 21.11.2017
Podolsk - Bars Kazan 1 - 4, 15.11.2017
Podolsk - Sochi 2 - 4, 13.11.2017
Yekaterinburg - Podolsk 5 - 3, 10.10.2017
Podolsk - Lada 4 - 1, 18.01.2017
Podolsk - Dyn. Moscow 3 - 3, 3 second assists, 15.11.2016
Podolsk - Din. Minsk 9 - 6, 3 second assists, 30.10.2016