Groznyj - Gazprom Stavropol ? - ?, 10.03.2019 - Vysshaya League ?