Kladno - Karlovarsko 3 - 1, 10.12.2018 - Extraliga

1st Set
 
23 - 25
 
2nd Set
 
26 - 24
 
3rd Set
 
27 - 25
 
4th Set
 
25 - 23