N. Hibino - V. Flink 0 - 2, 17.09.2019 - Osaka (Japan), Hard