Melichar/Peschke - Brady/Srebotnik 2 - 0, 07.08.2019 - Toronto (Canada), Hard