Kato/Santamaria - Dabrowski/Xu 0 - 2, 07.08.2019 - Toronto (Canada), Hard