McHale/Savinykh - Kaji/Namigata 2 - 0, 13.09.2019 - Hiroshima (Japan), Hard