McHale/Savinykh - Okamura/Shimizu 2 - 0, 09.09.2019 - Hiroshima (Japan), Hard