J. Mridha - K. Kivattsev 0 - 1, 27.06.2018 - Gaeta (Italy), Clay