A. Dragoni - K. Kivattsev 0 - 2, 26.06.2018 - Gaeta (Italy), Clay