W. Leite - P. Sakamoto 1 - 2, 10.07.2019 - Casinalbo (Italy), Clay