T. S. Kwiatkowski - M. Giron 2 - 1, 26.09.2019 - Tiburon (Usa), Hard