M. Purcell - H. Moriya 1 - 2, 12.09.2019 - Shanghai (China), Hard