A. Nedovyesov - B. Cengiz 2 - 0, 11.09.2019 - Istanbul (Turkey), Hard