Gengel/Rosol - Dubrivnyy/Yevseyev 2 - 1, 13.09.2019 - Istanbul (Turkey), Hard