N. Kicker - S. Stakhovsky 0 - 2, 26.09.2017 - Shenzhen (China), Hard