H. Habib - J. Karimov 1 - 2, 14.09.2019 - Davis Cup - Group I (World)