Ahli/Janahi - Kistanov/Urumbaev 2 - 0, 12.09.2019 - Davis Cup - Group Iv (World)