Sydney Uni - Manly 21 - 27, 15.06.2019 - Shute Shield