SKA Neva St. Petersburg - Metallurg Novokuznetsk ? - ?, 29.08.2019 - Club Friendly