Chomutov - Yekaterinburg ? - ?, 30.07.2019 - Club Friendly