HC Rostov - SKA Neva St. Petersburg ? - ?, 08.09.2019 - Vhl