Tresnjevka W - Zrinski W 32 - 36, 13.03.2019 - 1. Hrl Women

1st Half
 
16 - 22
 
2nd Half
 
16 - 14