Podravka Vegeta W - Tresnjevka W 38 - 16, 14.11.2018 - 1. Hrl Women