Pertevniyal - Bandirma Kirmizi 65 - 90, 22.04.2017 - Tbl

4/22/2017
1st Quarter
 
17 - 21
 
2nd Quarter
 
14 - 26
 
3rd Quarter
 
23 - 23
 
4th Quarter
 
11 - 20