Czech Republic Nbl - Winners Stage results

1st Quarter
 
22 - 17
 
2nd Quarter
 
16 - 23
 
3rd Quarter
 
21 - 19
 
4th Quarter
 
21 - 10
 
1st Quarter
 
13 - 18
 
2nd Quarter
 
23 - 22
 
3rd Quarter
 
19 - 11
 
4th Quarter
 
17 - 13
 
1st Quarter
 
20 - 30
 
2nd Quarter
 
15 - 25
 
3rd Quarter
 
20 - 10
 
4th Quarter
 
23 - 20
 
1st Quarter
 
15 - 23
 
2nd Quarter
 
17 - 35
 
3rd Quarter
 
10 - 23
 
4th Quarter
 
18 - 30
 
1st Quarter
 
26 - 21
 
2nd Quarter
 
21 - 7
 
3rd Quarter
 
25 - 9
 
4th Quarter
 
25 - 16
 
1st Quarter
 
23 - 14
 
2nd Quarter
 
26 - 18
 
3rd Quarter
 
23 - 19
 
4th Quarter
 
24 - 15
 
1st Quarter
 
27 - 18
 
2nd Quarter
 
18 - 20
 
3rd Quarter
 
16 - 15
 
4th Quarter
 
18 - 22
 
1st Quarter
 
18 - 21
 
2nd Quarter
 
14 - 25
 
3rd Quarter
 
28 - 37
 
4th Quarter
 
13 - 14
 
1st Quarter
 
17 - 18
 
2nd Quarter
 
24 - 21
 
3rd Quarter
 
16 - 20
 
4th Quarter
 
22 - 17
 
1st Quarter
 
16 - 23
 
2nd Quarter
 
22 - 14
 
3rd Quarter
 
10 - 21
 
4th Quarter
 
16 - 22
 
1st Quarter
 
29 - 19
 
2nd Quarter
 
19 - 24
 
3rd Quarter
 
16 - 27
 
4th Quarter
 
14 - 14
 
1st Quarter
 
19 - 25
 
2nd Quarter
 
16 - 14
 
3rd Quarter
 
19 - 21
 
4th Quarter
 
23 - 14
 
1st Quarter
 
19 - 22
 
2nd Quarter
 
20 - 22
 
3rd Quarter
 
30 - 13
 
4th Quarter
 
32 - 22
 
1st Quarter
 
24 - 25
 
2nd Quarter
 
24 - 26
 
3rd Quarter
 
30 - 32
 
4th Quarter
 
15 - 15
 
1st Quarter
 
19 - 10
 
2nd Quarter
 
30 - 17
 
3rd Quarter
 
23 - 26
 
4th Quarter
 
19 - 10
 
1st Quarter
 
25 - 23
 
2nd Quarter
 
26 - 23
 
3rd Quarter
 
14 - 17
 
4th Quarter
 
20 - 25
 
1st Quarter
 
21 - 17
 
2nd Quarter
 
13 - 24
 
3rd Quarter
 
25 - 12
 
4th Quarter
 
19 - 17
 
1st Quarter
 
19 - 19
 
2nd Quarter
 
34 - 21
 
3rd Quarter
 
30 - 25
 
4th Quarter
 
22 - 18
 
1st Quarter
 
24 - 24
 
2nd Quarter
 
29 - 17
 
3rd Quarter
 
23 - 22
 
4th Quarter
 
21 - 14
 
1st Quarter
 
22 - 25
 
2nd Quarter
 
25 - 15
 
3rd Quarter
 
21 - 13
 
4th Quarter
 
18 - 20
 
1st Quarter
 
17 - 25
 
2nd Quarter
 
20 - 15
 
3rd Quarter
 
12 - 19
 
4th Quarter
 
20 - 28
 
1st Quarter
 
20 - 11
 
2nd Quarter
 
12 - 11
 
3rd Quarter
 
13 - 21
 
4th Quarter
 
17 - 17
 
1st Quarter
 
23 - 19
 
2nd Quarter
 
22 - 17
 
3rd Quarter
 
27 - 21
 
4th Quarter
 
22 - 17
 
1st Quarter
 
14 - 20
 
2nd Quarter
 
20 - 29
 
3rd Quarter
 
33 - 6
 
4th Quarter
 
20 - 22
 
1st Quarter
 
29 - 24
 
2nd Quarter
 
19 - 21
 
3rd Quarter
 
13 - 18
 
4th Quarter
 
28 - 27
 
1st Quarter
 
17 - 6
 
2nd Quarter
 
19 - 20
 
3rd Quarter
 
12 - 18
 
4th Quarter
 
25 - 14
 
1st Quarter
 
24 - 24
 
2nd Quarter
 
12 - 22
 
3rd Quarter
 
26 - 17
 
4th Quarter
 
20 - 19
 
Overtime
 
14 - 11
 
1st Quarter
 
20 - 21
 
2nd Quarter
 
20 - 18
 
3rd Quarter
 
20 - 18
 
4th Quarter
 
16 - 19
 
Overtime
 
9 - 14
 
1st Quarter
 
25 - 12
 
2nd Quarter
 
23 - 15
 
3rd Quarter
 
18 - 26
 
4th Quarter
 
29 - 4
 
1st Quarter
 
29 - 17
 
2nd Quarter
 
31 - 19
 
3rd Quarter
 
21 - 13
 
4th Quarter
 
32 - 15
 
1st Quarter
 
21 - 19
 
2nd Quarter
 
23 - 18
 
3rd Quarter
 
18 - 17
 
4th Quarter
 
19 - 23
 
1st Quarter
 
26 - 19
 
2nd Quarter
 
28 - 28
 
3rd Quarter
 
16 - 18
 
4th Quarter
 
22 - 15
 
1st Quarter
 
31 - 17
 
2nd Quarter
 
23 - 19
 
3rd Quarter
 
29 - 15
 
4th Quarter
 
27 - 17
 
1st Quarter
 
15 - 22
 
2nd Quarter
 
19 - 14
 
3rd Quarter
 
20 - 15
 
4th Quarter
 
15 - 26
 
1st Quarter
 
20 - 23
 
2nd Quarter
 
16 - 22
 
3rd Quarter
 
11 - 33
 
4th Quarter
 
26 - 25
 
1st Quarter
 
31 - 23
 
2nd Quarter
 
17 - 28
 
3rd Quarter
 
22 - 16
 
4th Quarter
 
4 - 27
 
1st Quarter
 
20 - 13
 
2nd Quarter
 
22 - 23
 
3rd Quarter
 
21 - 18
 
4th Quarter
 
20 - 23
 
1st Quarter
 
23 - 21
 
2nd Quarter
 
21 - 20
 
3rd Quarter
 
22 - 15
 
4th Quarter
 
12 - 10
 
1st Quarter
 
24 - 15
 
2nd Quarter
 
17 - 21
 
3rd Quarter
 
29 - 18
 
4th Quarter
 
20 - 17
 
1st Quarter
 
19 - 12
 
2nd Quarter
 
15 - 14
 
3rd Quarter
 
30 - 19
 
4th Quarter
 
23 - 15
 
1st Quarter
 
17 - 24
 
2nd Quarter
 
20 - 18
 
3rd Quarter
 
14 - 19
 
4th Quarter
 
22 - 21
 
1st Quarter
 
24 - 26
 
2nd Quarter
 
25 - 15
 
3rd Quarter
 
20 - 21
 
4th Quarter
 
22 - 36
 
1st Quarter
 
20 - 29
 
2nd Quarter
 
9 - 16
 
3rd Quarter
 
14 - 27
 
4th Quarter
 
17 - 24
 
1st Quarter
 
24 - 22
 
2nd Quarter
 
24 - 24
 
3rd Quarter
 
20 - 15
 
4th Quarter
 
12 - 30
 
1st Quarter
 
22 - 22
 
2nd Quarter
 
11 - 23
 
3rd Quarter
 
13 - 3
 
4th Quarter
 
24 - 10
 
1st Quarter
 
18 - 17
 
2nd Quarter
 
16 - 15
 
3rd Quarter
 
18 - 17
 
4th Quarter
 
19 - 14
 
1st Quarter
 
15 - 30
 
2nd Quarter
 
29 - 27
 
3rd Quarter
 
32 - 21
 
4th Quarter
 
18 - 20
 
1st Quarter
 
21 - 20
 
2nd Quarter
 
13 - 19
 
3rd Quarter
 
15 - 25
 
4th Quarter
 
23 - 17
 
1st Quarter
 
30 - 27
 
2nd Quarter
 
27 - 19
 
3rd Quarter
 
29 - 21
 
4th Quarter
 
26 - 15
 
1st Quarter
 
29 - 25
 
2nd Quarter
 
20 - 9
 
3rd Quarter
 
14 - 24
 
4th Quarter
 
17 - 16
 
1st Quarter
 
27 - 22
 
2nd Quarter
 
20 - 31
 
3rd Quarter
 
20 - 17
 
4th Quarter
 
11 - 8
 
Overtime
 
17 - 16
 
1st Quarter
 
28 - 27
 
2nd Quarter
 
28 - 21
 
3rd Quarter
 
23 - 17
 
4th Quarter
 
14 - 14
 
1st Quarter
 
9 - 12
 
2nd Quarter
 
21 - 18
 
3rd Quarter
 
32 - 22
 
4th Quarter
 
27 - 18
 
1st Quarter
 
20 - 23
 
2nd Quarter
 
19 - 22
 
3rd Quarter
 
22 - 15
 
4th Quarter
 
14 - 16
 
1st Quarter
 
23 - 25
 
2nd Quarter
 
24 - 23
 
3rd Quarter
 
28 - 15
 
4th Quarter
 
31 - 18
 
1st Quarter
 
14 - 14
 
2nd Quarter
 
28 - 23
 
3rd Quarter
 
23 - 28
 
4th Quarter
 
16 - 15
 
1st Quarter
 
22 - 13
 
2nd Quarter
 
13 - 17
 
3rd Quarter
 
15 - 18
 
4th Quarter
 
15 - 23
 
1st Quarter
 
14 - 23
 
2nd Quarter
 
25 - 28
 
3rd Quarter
 
17 - 25
 
4th Quarter
 
23 - 14
 
1st Quarter
 
20 - 21
 
2nd Quarter
 
21 - 16
 
3rd Quarter
 
26 - 15
 
4th Quarter
 
20 - 25
 
1st Quarter
 
22 - 21
 
2nd Quarter
 
21 - 15
 
3rd Quarter
 
22 - 27
 
4th Quarter
 
22 - 22
 
1st Quarter
 
14 - 11
 
2nd Quarter
 
18 - 17
 
3rd Quarter
 
25 - 11
 
4th Quarter
 
21 - 15
 
1st Quarter
 
12 - 26
 
2nd Quarter
 
22 - 23
 
3rd Quarter
 
26 - 7
 
4th Quarter
 
13 - 13
 
1st Quarter
 
16 - 29
 
2nd Quarter
 
16 - 26
 
3rd Quarter
 
22 - 22
 
4th Quarter
 
27 - 7
 
1st Quarter
 
26 - 29
 
2nd Quarter
 
37 - 11
 
3rd Quarter
 
22 - 11
 
4th Quarter
 
25 - 22
 
1st Quarter
 
22 - 13
 
2nd Quarter
 
20 - 15
 
3rd Quarter
 
28 - 12
 
4th Quarter
 
16 - 26
 
1st Quarter
 
26 - 26
 
2nd Quarter
 
18 - 14
 
3rd Quarter
 
19 - 21
 
4th Quarter
 
26 - 23
 
1st Quarter
 
22 - 18
 
2nd Quarter
 
16 - 9
 
3rd Quarter
 
19 - 5
 
4th Quarter
 
12 - 23
 
1st Quarter
 
22 - 26
 
2nd Quarter
 
23 - 30
 
3rd Quarter
 
18 - 18
 
4th Quarter
 
17 - 25
 
1st Quarter
 
23 - 14
 
2nd Quarter
 
15 - 23
 
3rd Quarter
 
14 - 13
 
4th Quarter
 
16 - 19
 
1st Quarter
 
22 - 37
 
2nd Quarter
 
29 - 15
 
3rd Quarter
 
26 - 16
 
4th Quarter
 
16 - 24
 
1st Quarter
 
24 - 17
 
2nd Quarter
 
29 - 31
 
3rd Quarter
 
12 - 25
 
4th Quarter
 
16 - 35
 
1st Quarter
 
26 - 11
 
2nd Quarter
 
22 - 14
 
3rd Quarter
 
26 - 18
 
4th Quarter
 
22 - 15
 
1st Quarter
 
20 - 26
 
2nd Quarter
 
16 - 16
 
3rd Quarter
 
9 - 10
 
4th Quarter
 
24 - 13
 
1st Quarter
 
23 - 21
 
2nd Quarter
 
11 - 14
 
3rd Quarter
 
21 - 13
 
4th Quarter
 
24 - 15
 
1st Quarter
 
30 - 19
 
2nd Quarter
 
31 - 33
 
3rd Quarter
 
33 - 20
 
4th Quarter
 
22 - 28
 
1st Quarter
 
29 - 22
 
2nd Quarter
 
27 - 26
 
3rd Quarter
 
21 - 27
 
4th Quarter
 
34 - 23
 
1st Quarter
 
20 - 20
 
2nd Quarter
 
25 - 26
 
3rd Quarter
 
20 - 30
 
4th Quarter
 
25 - 18
 
1st Quarter
 
17 - 18
 
2nd Quarter
 
18 - 10
 
3rd Quarter
 
20 - 6
 
4th Quarter
 
17 - 16
 
1st Quarter
 
21 - 18
 
2nd Quarter
 
20 - 31
 
3rd Quarter
 
25 - 35
 
4th Quarter
 
22 - 16
 
1st Quarter
 
22 - 16
 
2nd Quarter
 
18 - 23
 
3rd Quarter
 
17 - 11
 
4th Quarter
 
21 - 21
 
1st Quarter
 
21 - 24
 
2nd Quarter
 
26 - 7
 
3rd Quarter
 
24 - 16
 
4th Quarter
 
16 - 18
 
1st Quarter
 
15 - 23
 
2nd Quarter
 
24 - 30
 
3rd Quarter
 
26 - 24
 
4th Quarter
 
26 - 18
 
1st Quarter
 
20 - 21
 
2nd Quarter
 
13 - 29
 
3rd Quarter
 
20 - 23
 
4th Quarter
 
21 - 24
 
1st Quarter
 
18 - 28
 
2nd Quarter
 
21 - 26
 
3rd Quarter
 
34 - 13
 
4th Quarter
 
24 - 27
 
1st Quarter
 
28 - 20
 
2nd Quarter
 
13 - 17
 
3rd Quarter
 
19 - 17
 
4th Quarter
 
27 - 19
 
1st Quarter
 
29 - 20
 
2nd Quarter
 
10 - 17
 
3rd Quarter
 
16 - 19
 
4th Quarter
 
18 - 13
 
1st Quarter
 
25 - 15
 
2nd Quarter
 
28 - 32
 
3rd Quarter
 
20 - 20
 
4th Quarter
 
17 - 24
 
1st Quarter
 
17 - 20
 
2nd Quarter
 
23 - 11
 
3rd Quarter
 
24 - 14
 
4th Quarter
 
20 - 11
 
1st Quarter
 
18 - 17
 
2nd Quarter
 
17 - 15
 
3rd Quarter
 
23 - 23
 
4th Quarter
 
14 - 26
 
1st Quarter
 
15 - 26
 
2nd Quarter
 
19 - 19
 
3rd Quarter
 
17 - 22
 
4th Quarter
 
21 - 10
 
1st Quarter
 
22 - 21
 
2nd Quarter
 
25 - 22
 
3rd Quarter
 
15 - 30
 
4th Quarter
 
23 - 18
 
1st Quarter
 
20 - 20
 
2nd Quarter
 
16 - 17
 
3rd Quarter
 
18 - 10
 
4th Quarter
 
11 - 23
 
1st Quarter
 
21 - 24
 
2nd Quarter
 
16 - 19
 
3rd Quarter
 
27 - 19
 
4th Quarter
 
23 - 20
 
1st Quarter
 
16 - 17
 
2nd Quarter
 
13 - 13
 
3rd Quarter
 
20 - 18
 
4th Quarter
 
19 - 24
 
1st Quarter
 
23 - 17
 
2nd Quarter
 
25 - 40
 
3rd Quarter
 
20 - 18
 
4th Quarter
 
14 - 28
 
1st Quarter
 
24 - 20
 
2nd Quarter
 
16 - 22
 
3rd Quarter
 
20 - 16
 
4th Quarter
 
15 - 20
 
1st Quarter
 
29 - 17
 
2nd Quarter
 
34 - 16
 
3rd Quarter
 
18 - 22
 
4th Quarter
 
30 - 20
 
1st Quarter
 
22 - 27
 
2nd Quarter
 
20 - 21
 
3rd Quarter
 
15 - 12
 
4th Quarter
 
22 - 13
 
1st Quarter
 
19 - 15
 
2nd Quarter
 
11 - 21
 
3rd Quarter
 
25 - 18
 
4th Quarter
 
19 - 13
 
1st Quarter
 
16 - 23
 
2nd Quarter
 
25 - 31
 
3rd Quarter
 
17 - 13
 
4th Quarter
 
16 - 17