Tempo Titans Prague - Kotlarka Prague 1 - 3, 31.03.2019 - Extraliga

1st Inning
 
1 - 0
 
2nd Inning
 
0 - 0
 
3rd Inning
 
0 - 1
 
4th Inning
 
0 - 0
 
5th Inning
 
0 - 2
 
6th Inning
 
0 - 0
 
7th Inning
 
0 - 0
 
8th Inning
 
0 - 0
 
9th Inning
 
0 - 0