Tempo Titans Prague - Kotlarka Prague 2 - 6, 27.04.2018 - Extraliga

1st Inning
 
1 - 0
 
2nd Inning
 
0 - 0
 
3rd Inning
 
0 - 1
 
4th Inning
 
0 - 0
 
5th Inning
 
0 - 0
 
6th Inning
 
1 - 2
 
7th Inning
 
0 - 2
 
8th Inning
 
0 - 1
 
9th Inning
 
0 - 0