Kotlarka Prague - Tempo Titans Prague 4 - 9, 16.04.2016 - Extraliga